SPEED TEST internetu - licencjonowane narzędzie do pomiaru prędkości internetu w Brzegu i całym powiecie brzeskim

W jaki sposób powinien wyglądać miarodajnie przeprowadzony speed test w Brzegu - test szybkości łącza internetowego?

Przeprowadzenie miarodajnego speed testu w Brzegu, czyli testu szybkości łącza internetowego, wymaga kilku ważnych kroków:

 1. Upewnij się, że żaden inny program lub urządzenie nie korzysta z internetu w czasie testu, ponieważ może to wpłynąć na wyniki testu.
 2. Wyłącz wszystkie programy, które mogą wpłynąć na działanie łącza internetowego, takie jak programy do pobierania plików czy aktualizacje systemu.
 3. Wybierz godne zaufania narzędzie do przeprowadzenia testu szybkości łącza internetowego. Można skorzystać z wielu dostępnych narzędzi online, takich jak Speedtest.net lub Fast.com.
 4. Wybierz serwer, który jest najbliżej Twojego położenia geograficznego, ponieważ w przeciwnym razie wyniki mogą być zaniżone ze względu na dłuższy czas odpowiedzi serwera.
 5. Przeprowadź test kilka razy, aby uzyskać średnią wartość szybkości łącza internetowego. Powtórzenie testu kilka razy pozwoli uzyskać bardziej wiarygodne wyniki, ponieważ szybkość łącza internetowego może się zmieniać w zależności od obciążenia sieci.
 6. Zapamiętaj wyniki testu i porównaj je z umową z dostawcą usług internetowych. W przypadku znacznych różnic, skontaktuj się z dostawcą usług internetowych w celu uzyskania pomocy i wyjaśnień.
 7. Pamiętaj, że wyniki testu szybkości łącza internetowego są tylko jednym z wielu czynników, które wpływają na jakość połączenia internetowego. Inne czynniki, takie jak stabilność łącza i opóźnienie (ping), także mają wpływ na jakość połączenia internetowego.

Do czego powinien Tobie przydać się w Brzegu test szybkości Internetu?

Wykonanie speed testu w Brzegu, czyli testu szybkości łącza internetowego, może być przydatne z kilku powodów:

 1. Weryfikacja prędkości internetu: Speed test pozwala sprawdzić, czy prędkość łącza internetowego odpowiada wartościom z umowy z dostawcą usług internetowych.
 2. Identyfikacja problemów z łączem internetowym: Speed test może pomóc w diagnozowaniu problemów z połączeniem internetowym, takich jak niskie prędkości lub przerywanie połączenia.
 3. Ulepszanie jakości połączenia internetowego: Speed test może pomóc użytkownikom w doborze najlepszego planu internetowego, który odpowiada ich potrzebom, lub w podjęciu decyzji o zmianie dostawcy usług internetowych, jeśli obecny dostawca nie spełnia ich wymagań.
 4. Optymalizacja sieci domowej: Speed test może pomóc użytkownikom w identyfikowaniu, które urządzenia w sieci domowej są najbardziej obciążające i mogą być przyczyną spadków prędkości łącza internetowego, co pozwoli na optymalizację sieci.

W rezultacie wykonanie speed testu w Brzegu może pomóc użytkownikom w uzyskaniu lepszej jakości połączenia internetowego, a tym samym zwiększeniu wydajności pracy lub korzystania z usług online.

O czym mówi nam szybkość pobierania danych tzw. download?

Szybkość pobierania danych, czyli tzw. download, mówi nam, jak szybko dane są pobierane z internetu na urządzenie użytkownika, np. komputer, telefon lub tablet. Określa to, ile danych można pobrać w jednostce czasu, najczęściej w megabitach na sekundę (Mbps) lub w kilobitach na sekundę (Kbps).

Szybkość pobierania danych jest istotna dla użytkowników, którzy często pobierają duże pliki, np. filmy, muzykę lub programy. Im wyższa prędkość pobierania danych, tym szybciej użytkownik może uzyskać dostęp do tych plików.

Szybkość pobierania danych zależy od wielu czynników, takich jak przepustowość łącza internetowego, odległość od nadajnika, liczba użytkowników w sieci oraz rodzaj i jakość urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

Na co wpływa duża szybkość pobierania danych?

Duża szybkość pobierania danych ma wiele korzyści, w tym:

 1. Szybsze pobieranie plików: Dzięki wyższej prędkości pobierania danych użytkownik może pobierać pliki, takie jak filmy, muzykę, gry czy programy, szybciej i efektywniej.
 2. Wyższa jakość streamingów wideo: Dostęp do filmów i programów wideo poprzez różne platformy streamingowe (np. Netflix, YouTube, HBO GO) jest szybszy i bardziej płynny, gdy szybkość pobierania danych jest wysoka. Dzięki temu użytkownik może cieszyć się wyższą jakością obrazu, płynniejszą akcją oraz dźwiękiem o wyższej jakości.
 3. Efektywniejsze korzystanie z chmury: W przypadku korzystania z rozwiązań chmurowych, takich jak przechowywanie plików w chmurze czy aplikacje SaaS, wysoka szybkość pobierania danych pozwala na efektywniejsze korzystanie z tych rozwiązań.
 4. Lepsza jakość połączenia wideo: Wysoka szybkość pobierania danych umożliwia przeprowadzanie rozmów wideo (np. Skype, Zoom, Teams) w wyższej jakości i bez utrudnień.
 5. Współdzielenie plików z innymi użytkownikami: Dzięki wysokiej prędkości pobierania danych użytkownik może łatwiej i szybciej udostępniać pliki z innymi użytkownikami.

W sumie, im wyższa jest prędkość pobierania danych, tym bardziej efektywne i wydajne jest korzystanie z internetu oraz z różnych aplikacji i usług, co przekłada się na wygodę i satysfakcję użytkowników.

Czym jest szybkość wysyłania danych tzw. upload?

Szybkość wysyłania danych, czyli tzw. upload, określa prędkość, z jaką dane są wysyłane z urządzenia użytkownika na serwer internetowy lub do innej osoby korzystającej z internetu Airmax. Oznacza to, ile danych można wysłać w jednostce czasu, zwykle mierzone w megabitach na sekundę (Mbps) lub kilobitach na sekundę (Kbps).

Szybkość wysyłania danych jest ważna dla użytkowników, którzy często wysyłają duże pliki, np. filmy, grafiki, dokumenty lub inne pliki. Im wyższa prędkość wysyłania danych, tym szybciej użytkownik może przesłać te pliki i udostępnić je innym.

Szybkość wysyłania danych zależy od wielu czynników, takich jak jakość łącza internetowego, odległość od nadajnika, liczba użytkowników w sieci oraz rodzaj i jakość urządzenia, z którego korzysta użytkownik.

Co świadczy jitter - zmienność opóźnienia?

Jitter, czyli zmienność opóźnienia, jest miarą wahania czasu przesyłu pakietów danych w sieci komputerowej. Oznacza to, że jitter określa, jak bardzo różnią się od siebie czasy opóźnienia między kolejnymi pakietami przesyłanymi w sieci.

Duży jitter w sieci komputerowej oznacza, że czasy przesyłu danych nie są stabilne, a opóźnienia mogą się znacznie różnić, co może prowadzić do utrudnień lub problemów w działaniu aplikacji, takich jak problemy z dźwiękiem i obrazem w trakcie rozmów wideo lub zrywaniem połączeń.

Stabilny jitter, czyli niskie wahania czasu przesyłu danych, jest szczególnie ważny w przypadku korzystania z aplikacji w czasie rzeczywistym, takich jak telefonia internetowa, wideokonferencje, gry online czy streaming wideo. W takich przypadkach mała zmienność opóźnienia jest kluczowa, aby zapewnić płynne i stabilne połączenia oraz uniknąć utraty danych lub jakości sygnału.

Warto zaznaczyć, że jitter nie jest równoważny z opóźnieniem, które mierzy jedynie czas przesyłu pakietów danych z jednego punktu do drugiego, bez uwzględniania wahania tego czasu.

O czym informują nas opóźnienia tzw. ping?

Opóźnienie (ping) to czas, który upływa od wysłania zapytania (tzw. pakietu ping) do otrzymania odpowiedzi z docelowego hosta w sieci komputerowej. Ping służy do sprawdzenia, czy połączenie z danym hostem jest stabilne, a także do określenia opóźnień w przesyłaniu danych między hostami.

Opóźnienie (ping) informuje nas o szybkości i jakości połączenia między dwoma hostami. Im krótszy czas ping, tym szybsze i bardziej stabilne połączenie. W przypadku korzystania z aplikacji w czasie rzeczywistym, takich jak gry online, wideokonferencje czy telefonia internetowa, niskie wartości ping są kluczowe, aby zapewnić płynne i stabilne połączenie bez zacięć i przerw.

Warto jednak pamiętać, że ping to nie jedyny czynnik wpływający na jakość połączenia internetowego. Innymi ważnymi miarami są szybkość pobierania i wysyłania danych (download i upload), a także jitter, czyli zmienność opóźnienia, która może wpływać na stabilność połączenia w czasie rzeczywistym.

Zmierz szybkość swojego łącza internetowego w Brzegu, darmowym narzędziem speedtest do pomiaru prędkości transmisji upload i download

Czy wyniki speed testu w Brzegu są miarodajne?

Wyniki speed testów przeprowadzonych w Brzegu lub w jakimkolwiek innym miejscu są uzależnione od wielu czynników i mogą nie zawsze być miarodajne. Istnieją jednak pewne czynniki, które mogą wpłynąć na wyniki testu i które warto wziąć pod uwagę przy ocenie ich miarodajności:

 1. Szybkość łącza internetowego: Szybkość łącza internetowego może wpłynąć na wyniki testu. Jeśli twoje łącze jest powolne, to wyniki testu prawdopodobnie będą niższe. Z drugiej strony, jeśli łącze jest szybkie, to wyniki będą wyższe.
 2. Liczba użytkowników w sieci: W przypadku, gdy wiele osób korzysta z sieci w tym samym czasie, wyniki testu mogą być niższe ze względu na ograniczoną przepustowość łącza.
 3. Sprzęt i oprogramowanie: Zastosowany sprzęt i oprogramowanie może również wpłynąć na wyniki testu. Dlatego też, jeśli korzystasz z starszego komputera lub urządzenia mobilnego, wyniki testu mogą być niższe.
 4. Odległość od serwera testowego: Odległość między twoim urządzeniem a serwerem testowym może wpłynąć na wyniki testu. Im większa odległość, tym większe opóźnienia i niższe wyniki testu.
 5. Problemy z siecią: W przypadku wystąpienia problemów z siecią, wyniki testu mogą być niskie lub niemiarodajne.

Ostatecznie, wyniki speed testu w Brzegu lub w innym miejscu nie są jedynym kryterium oceny jakości łącza internetowego, ale są jednym z wielu czynników, które warto wziąć pod uwagę przy ocenie jakości połączenia internetowego.

Co trzeba zrobić, żeby test szybkości Internetu był możliwie jak najbardziej miarodajny?

 • Pobieranie wszystkich plików w tle to pewność, iż wiarygodność testu prędkości będzie naruszona - wskutek tego upewnij się, czy wszystko pozostało wyłączone.
 • Dezaktywuj program antywirusowy na czas przeprowadzenia pomiaru, albowiem co poniektóre z tych systemów zabezpieczeń mają negatywny wpływ na wynik badania.
 • odłącz router WiFi od sprzętu rodzaju bridge (stacja bazowa).
 • Upewnij się, czy wersja przeglądarki z poziomu jakiej będziesz dokonywać pomiaru jest aktualna.
 • W przeglądarce, z jakiej będziesz dokonywać speed testu ma pozostać jedynie karta, jaka tego dotyczy - resztę trzeba zamknąć.
 • Jeżeli test szybkości będzie wykonywany na laptopie - podłącz prąd, inaczej wynik może być zaniżony nawet o 30%(!)
 • Upewnij się, iż wyłączyłeś wszelkie programy nim rozpoczniesz test - VPN, funkcjonujące w tle tak dalej.
 • Jeżeli do stacji bazowej (bridge) są podłączone także inne sprzęty (np. konsola) - także trzeba je odłączyć.

Speedomat Brzeg - Licencjonowany Test Szybkości Internetu
Opinie użytkowników z Brzegu

4.7/5.0 - ilość ocen: 1798

"Moja umowa z tą firmą rozpoczęła się rok temu. Brzeg długo nie zapewniał rzeczywiście należytego łącza, co owocowało tym, iż testowałem usługi wielu dostawców. Żadna nie realizowała swoich obietnic. Połączenie było kiepskie, niestabilne, szybkość w zasadzie mierna. Wszystko się zmieniło, kiedy tak właściwie trafiłem na tą . Błyskawicznie okazało się, że ten światłowód był kapitalnym wyborem. Dostęp jest dwudziestoczterogodzinny, nie zdarzają się żadne przerwy. Szybkość na odpowiednim poziomie - tak, jak obiecywali. Finalnie wysłanie gigantycznego pliku nie stanowi jakiegokolwiek kłopotu. Również oglądanie filmów stało się autentyczną przyjemnością. Nie muszę martwić się tym, że w trakcie seansu połączenie się zatnie lub drastycznie zwolni. Komfort kolosalny. Moim zdaniem trudno o poprawniejszą opcję dla domu. Mam też znajomych, jacy zdecydowali się na pakiet dla biznesu. Też są usatysfakcjonowani."

Stanisław / 2023-04-09

"Jeśli interesuje Was światłowód dla biznesu, szczerze polecam usługi tej firmy. Osobiście długo nie udawało mi się znaleźć dostawcy, który w pełni by mnie zadowolił. Zawsze coś było nie tak. To cena za wysoka, to prędkość nie taka, jak obiecywano. Tutaj mam wszystko, na czym mi zależy. Cena usługi jest bardzo atrakcyjna. Okazało się, że prędkość, jaką wskazano w umowie faktycznie jest! Nie muszę więc martwić się tym, że jakiś ważny dokument będziemy przesyłać godzinami. Duży plus za stabilność łącza. Każdy, kto prowadzi własną perfekcyjnie zdaje sobie sprawę z tego, jak jest to ważne. Jeśli szukacie dobrej sieci dla biznesu, Waszą lokalizacją jest Brzeg, szczerze polecam usługi tej firmy. Ja jestem w stu procentach usatysfakcjonowany."

Roman / 2023-01-24

Dołącz recenzję


© 2024